Co powinna zawierać etykieta produktu?

Prowadzisz firmę i zastanawiasz się, jakie informacje powinny znaleźć się na etykietach produktów z Twojej oferty? Przed wprowadzeniem towaru do sprzedaży, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Brak oznaczenia, nieodpowiednia forma lub niepełne informacje narażają Twoje przedsiębiorstwo na karę grzywny. Co powinna zawierać etykieta na produkcie, żeby nie narażać się na negatywne konsekwencje?

Etykieta umieszczana na opakowaniu – obowiązkowy sposób oznakowania produktu

Etykieta produktu, informacja na opakowaniu lub instrukcja dołączona do produktu musi być napisana w języku polskim. Na jednej z tych trzech rzeczy powinny obowiązkowo znaleźć się dane producenta, takie jak nazwa firmy, adres siedziby oraz informacja o kraju pochodzenia produktu. Konieczne jest również określenie, do czego towar służy. Nie dotyczy to produktów, których przeznaczenie jest oczywiste, np. warzywa czy owoce.

Są to ogólne zasady. Dodatkowe przepisy obowiązują między innymi produkty spożywcze, chemiczne czy kosmetyczne. Właśnie na tych trzech grupach skupimy się w dalszej części naszego wpisu. Warto wiedzieć, że dodatkowe informacje powinny znaleźć się również m.in na zabawkach czy towarach paczkowanych.

Co powinna zawierać etykieta produktu spożywczego?

Etykiety produktów spożywczych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. W tym dokumencie znajdziesz szczegółowe wytyczne dotyczące wyglądu etykiet spożywczych.

Co powinna zawierać etykieta produktu spożywczego? Muszą znaleźć się na niej m.in. informacje o:

Znakowanie żywności powinno być jasne i czytelne dla konsumenta. Etykieta musi być trwała i niemożliwa do usunięcia. Ważne jest również, by podawała tylko prawdziwe informacje i była jak najbardziej szczegółowa.

Wśród produktów żywnościowych znajduje się też szczególna kategoria, jaką są środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. To między innymi produkty dla dzieci i niemowląt oraz osób, które ze względu na chorobę wymagają specjalistycznego żywienia. Dokładne przepisy dotyczące tej grupy znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Co powinna zawierać etykieta produktu chemicznego?

Co powinna zawierać etykieta produktu chemicznego? Szczegółowe wytyczne reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Najważniejsze informacje dotyczące znakowania produktów chemicznych, które powinny znaleźć się na etykiecie to m.in.:

Jeśli zajmujesz się dystrybucją substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie, musisz wiedzieć, że istnieją jeszcze bardziej rygorystyczne wytyczne dotyczące znakowania danego produktu.

Co powinna zawierać etykieta produktu kosmetycznego?

Kolejna grupa produktów ze szczególnymi wymaganiami w kwestii oznaczeń to kosmetyczki. Co powinna zawierać etykieta produktu kosmetycznego? Zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych oznakowania muszą zawierać:

Informacje zawarte na etykiecie muszą być zgodne z prawdą.

Etykietuj swoje produkty, by uniknąć kary grzywny

Szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co powinna zawierać etykieta towaru, zawsze znajdziesz w ustawach czy rozporządzeniach. Nie narażaj się na przykre konsekwencje i już teraz zainwestuj w dokładne oznaczenia. Potrzebujesz etykiet, dzięki którym przekażesz konsumentowi informacje o swoim produkcie? Odwiedź sklep Dalpo. Jako producent etykiet, proponujemy między innymi:

Pamiętaj, że każdy producent jest zobowiązany udzielić konsumentowi jasnych informacji o swoim produkcie. Zobacz ofertę sklepu Dalpo i znajdź etykiety dla Twojego biznesu.