Polityka prywatności

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy sklep.dalpo.pl (zwany dalej: „Sklepem”).

 

 1. Administratorem danych osobowych Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-118), ul. Miedziana 3, NIP: 525-24-95-535, REGON: 142676256, wpisane do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000669892 (zwane dalej: sklep.dalpo.pl lub Dalpo).
 2. Administrator wyznaczył panią Katarzynę Muszyńską jako Inspektora ochrony danych, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość na adres katarzyna.muszynska@lexdigital.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Zbierane przez Dalpo dane są:

II ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego Spółka Dalpo dokłada wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres gromadzonych danych jest ściśle zależy od rodzaju świadczonej usługi tj:

 

RODZAJ USŁUGI

KATEGORIE DANYCH

Rejestracja konta Użytkownika

§  imię i nazwisko

§  numer telefonu

§  adres e-mail

§  hasło

§  kraj

§  adres zamieszkania/dostawy

Zakupy on – line przez zarejestrowanych użytkowników

Zakupy on-line bez rejestracji

§  imię i nazwisko

§  adres do korespondencji/wysyłki

§  dane do faktury

§  adres e-mail

§  numer telefonu

§  w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o pełną nazwę firmy i NIP Przedsiębiorcy

 

 

 

Dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookies, w tym adres IP (szczegóły opisano w sekcji VIII Polityki prywatności).

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

III CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. rejestracji konta w serwisie sklep.dalpo.pl i weryfikacji tożsamości Użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży, w tym do obsługi płatności, dostarczania dostawy i informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) oraz obsługi procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu serwisu sklep.dalpo.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. dokonania zakupów on-line bez rejestracji konta Użytkownika, w tym również wykonanie płatności internetowej, przesyłanie informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) jego dostawa oraz obsługa procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu serwisu sklep.dalpo.pl (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 4. wypełnienia ciążących na Dalpo obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. przesyłanie treści marketingowych
 6. komunikacji z Użytkownikiem poprzez komunikatory w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług– w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu dalpo.pl, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.
 3. Dane pozyskane w czasie komunikacji z Użytkownikiem poprzez aplikację Facebook, LinkedIn oraz inne narzędzia będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona.
 5. Dane zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony sklep.dalpo.pl oraz dotyczące geolokalizacji będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu ich zdezaktualizowania.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

V INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Dalpo mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tj. do USA w zakresie danych publikowanych w mediach społecznościowych, zbieranych na potrzeby geolokalizacji oraz dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony sklep.dalpo.pl – dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-USA Privacy Shield Framework zapewniając analogiczny do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych,
 2. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.

VI PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez grupę Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. ma prawo:
 1. Użytkownik serwisu sklep.dalpo.pl ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

VII NEWSLETTER

 1. Niniejsze zasady dotyczą wysyłki Newsletter tj. przesyłania przez Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) i/lub numer telefonu wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie dsklep.alpo.pl (dalej: „Newsletter”).
 2. W celu otrzymywania Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), telefonu komórkowego lub innego urządzenia, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem powszechnie wykorzystywanego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:
 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Newletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Dalpo może stanowić naruszenie prawa.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newsletter poprzez:
 1. Spółka Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. może zawiesić bądź zakończyć wysyłkę Newsletter po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 2. Spółka Dalpo Poland Sp. z.o.o. Trading sp.k. ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

VIII POLITYKA COOKIES 

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Dalpo.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sklep.dalpo.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Sklep.dalpo.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
  2. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.
 3. Sklep.dalpo.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Sklep.dalpo.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA).
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  3. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);
  4. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook, (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. Z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  5. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn, (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwy zdalny dostęp wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń końcowych Użytkowników. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Sklep.dalpo.pl może gromadzić Państwa adresy IP (numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej serwis internetowy przez dostawcę usług, który umożliwia dostęp do Internetu i w większości przypadków jest przypisywany dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca). Adres IP jest wykorzystywany przez sklep.dalpo.pl w celu:
  – diagnozowania problemów technicznych z serwerem,
  – tworzenia analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin),
  – modernizacji serwisu jako informacja dostarczająca wiedzy przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu,
  – zapewnienia bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 7. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sklep.dalpo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

IX ZABEZPIECZENIA

 1. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom serwisu bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Sklepie. Sprzedawca stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. Sklep.dalpo.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep.dalpo.pl zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Użytkownik w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 4. Sklep.dalpo.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do indywidualnego Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
Lokalizacja

Dalpo Poland sp. z o.o. Trading SP.K.

ul. Miedziana 3

60-118 Poznań

Nie prowadzimy sklepu stacjonarnego.

Kontakt

e-mail: sklep@dalpo.pl

telefon:

Obsługa klienta i zamówień: +48 535 797 783

Indywidualna oferta: +48 535 058 997

fax: +48 61 866 43 67